โรงเรียนเทวรักษ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

              224 หมู่ 2 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190 

              โทร 037-276-921 

                 https://www.facebook.com/ThewarakschoolPrachinburi/?rf=344246348977217 

                 @thewarakschool 

                  เบอร์โทรติดต่อ 037-276-921 

                  เบอร์โทรติดต่อ 062-478-5551